מאגר מידע
   
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר


עמוד הבית > מוסדות השלטון > הרשות המבצעת

הממשלה - הרשות המבצעת

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט

הממשלה היא הרשות המחליטה על קווי המדיניות הכלליים של המדינה, ועל הדרכים להוציאה לפועל. שרי הממשלה מופקדים על עבודת הממשלה. תפקידי השרים חולשים על כל הנושאים שהממשלה אחראית להם: ביטחון, יחסי חוץ, משטרה, כלכלה, חינוך, בריאות וכדומה. תפקיד של שר קרוי גם "תיק": שר הבריאות מחזיק בתיק הבריאות בממשלה, ושרת החינוך היא מחזיקת תיק החינוך בממשלה. ראש הממשלה הוא השר הבכיר בממשלה, ואחריותו היא לכל הפעילויות שלה.

למידע נוסף:

הממשלה - מהותה ומקומה במשטר בישראל

ממשלה ראשונה

לאתר: שער הממשלה


ביבליוגרפיה:
כותר: הממשלה - הרשות המבצעת
שם אתר: אוח : אתר משרד החינוך
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הוצאה לאור : ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
בעלי זכויות: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הספרייה הווירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית