מאגר מידע
   
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר


עמוד הבית > מוסדות השלטון > הרשות המחוקקת

כנסת ישראל - הרשות המחוקקת

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט

הכנסת היא הרשות שתפקידה לחוקק חוקים, לבקר את עבודת הממשלה ולהחליט ולאשר פעילות בנושאים מהותיים, כגון, העלאת מסים וחלוקת התקציבים. בכנסת מכהנים 120 חברי כנסת, הנבחרים אחת לארבע שנים (אלא אם נופלת הממשלה ומתקיימות בחירות מוקדם יותר). חברי הכנסת הם נציגי המפלגות, שקיבלו בבחירות את הקולות הרבים ביותר יחסית לאחרים.

למידע נוסף:

מבנה הכנסת ומוסדותיה

הכנסת כרשות מחוקקת

הכנסת כרשות המבקרת ומפקחת על הממשלה

אתר הכנסת


ביבליוגרפיה:
כותר: כנסת ישראל - הרשות המחוקקת
שם אתר: אוח : אתר משרד החינוך
מחבר: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הוצאה לאור : ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
בעלי זכויות: ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט
הספרייה הווירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית