מאגר מידע
   
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר
עמוד הבית > ישראל מדינת העם היהודי > גישות שונות למדינת ישראל

תיאטראות ישראל נגד עיריית נתניה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

תמצית

חברת תיאטראות ישראל עתרה נגד ההחלטה של עיריית נתניה לאסור להפעיל בית קולנוע בעיר בשבת. מטרת השַׁבָּת כיום מנוחה הינה סוציאלית ודתית, ואמנם העירייה רשאית להורות על סגירה בשבת של בתי עינוגים מטעמי דת. אך עליה לפרש באופן מצומצם כל חוק, שהוא מגביל את הפרט או פוגע בזכויותיו. צפייה בסרטים היא פעילות תרבותית, שיש לאפשר גם בשבת, ולכן על העירייה לאפשר להקרין סרטים בשבת בכל העיר ולא רק באזור מרוחק ממגורים.

***

חברת תיאטראות ישראל עתרה נגד ההחלטה של עיריית נתניה לאסור להפעיל בימי המנוחה בית קולנוע, שנמצא במרכז המסחרי "קניון השרון". קניון זה נמצא בתוך העיר נתניה. החלטת העירייה ניתנה מכוח חוק העזר שלה (פתיחת עסקים וסגירתם, תשי"ח-1957). לפי סעיף 3 (ד) בחוק העזר הזה בימי מנוחה (למעט יום הכיפורים וליל תשעה באב), אסור לפתוח "בֵּית עִינוּג", אלא לצורך "פעולות תרבות וחינוך".

לטענת העוֹתֶרֶת, חוק העזר הזה לא נאכף בנתניה, ובמשך שנים נפתחו בתי עינוגים מסוגים שונים גם בימי המנוחה, ולא רק לצורך "פעולות תרבות וחינוך". עיריית נתניה לא כפרה בכך שבתי עינוגים היו פתוחים גם בימי המנוחה, אך ציינה שבתי הקולנוע לא הופעלו בימי המנוחה.

ההתחלה

בפעם הראשונה הופעל בנתניה בימי המנוחה בית הקולנוע ב"קניון השרון" בשנת 1989. אחרי כשנתיים נכנס לתוקפו חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 40), תשנ"א-1991. חוק זה הוסיף לסעיף 249 לפקודת העיריות [נוסח חדש] את פסקה (21). לפי פסקה זאת הוסמכה העירייה להסדיר את פתיחתם של עסקים בימי המנוחה: בהתחשב במסורת הדתית. כלומר: העירייה מוסמכת לסגור חנויות, בתי קפה, מסעדות ומקומות בילוי מטעמים דתיים.

בעקבות כך תוקן חוק העזר העירוני: פתיחת עסקים וסגירתם. מעתה ניתנה לעירייה סמכות להתיר ולאסור את פתיחתם של בתי עינוג בימי המנוחה. על סמך תיקון זה החליטה עיריית נתניה לאסור לפתוח בתי קולנוע בכל תחום השיפוט שלה, חוץ מאזור התעשייה. שם יש מרכז מסחרי, "קניון הדרים", ומפעילים בו בתי קולנוע.

העותרת, חברת תיאטראות ישראל, טוענת שהחלטה זאת של העירייה אינה סבירה. לדבריה, החלטת העירייה לסגור את בתי הקולנוע בעיר נתקבלה מתוך כניעה לדרישות של הסיעות הדתיות ולא מתוך שיקולים ענייניים. לטענתה, את חוק ההסמכה ואת חוקי העזר, שנחקקו בעקבות חוק ההסמכה, יש לפרש פירוש מצמצם. הסיבה: חוקים אלה עלולים לפגוע בזכויות אדם. לכן יש להפעיל אותם רק במקרים קיצוניים ותוך התחשבות בכל סוגי האוכלוסייה בעיר.

החשיבות של מיקום בית הקולנוע

על כך השיבה עיריית נתניה שהקרנת סרטים בימי המנוחה נוגדת את החוק. כמו כן, המיקום של בתי הקולנוע היה שיקול חשוב בהחלטתה: "קניון הדרים" נמצא באזור תעשייה, והוא מרוחק מאזורי המגורים העירוניים ומופרד מהם. לכן שם הותר להקרין סרטים בימי המנוחה. לעומת זאת, "קניון השרון" נמצא באזור מגורים, ובסמוך לו יש בתי כנסת ומוסדות דת אחרים. הפעלת בית הקולנוע באזור זה תגרום לתנועה מתמדת באזור הקניון, ובכך היא תשבש את תחושת השלווה וקדושת השבת של התושבים בסביבה.

הבחנה מותרת

עיריית נתניה טענה שמקור ההבחנה בין האזורים אינו בהפליה פסולה, כי אם בהבחנה מותרת. זאת, לאור ההבדל בין האזורים משתי בחינות: המרחק מאזורי מגורים ומן האוכלוסייה הדתית וההפרדה הפיזית מהם. ההבחנה של העירייה נובעת מחוק ההסמכה של הכנסת. לכן מועצת העיר אימצה הסדר זה ונקטה הבחנה הגיונית וסבירה, אשר נועדה להגשים את מטרת החוק ולהבטיח חיים בצוותא ובשלום בין דתיים לחילוניים.

לטענת העירייה, אמנם בתקופה מסוימת היא נמנעה מאכיפת חוק העזר, אך מדיניות זאת הייתה תוצר של חוסר בהירות משפטית.

החלטת בית המשפט

בית המשפט קבע שפתיחת בית הקולנוע להקרנת סרטים הייתה מותרת לפני כניסתו של חוק ההסמכה לתוקפו, והיא מותרת אף אחריו.

בשאלה "מהי פעילות תרבות, שעיריית נתניה יכולה להתיר מכוח חוק ההסמכה?" קבע בית המשפט שפעולות תרבות וחינוך כוללות באופן חד-משמעי וברור גם הצגות קולנוע, גם הצגות תיאטרון, גם קונצרט וגם הרצאה. נושאים אלה נכללים במפורש בעיסוקים, אשר הגדרת "בית עינוג" מאזכרת אותם.

אם כך, לאור המילים המפורשות בסעיף 3(ד), חובת הסגירה בימי המנוחה אינה חלה על פעולות של תרבות ושל חינוך, ואלה אכן כוללות הצגת קולנוע. מכיוון שזאת חקיקת משנה, העירייה הגבילה כאן את חירותו של הפרט, ויש להיות זהירים כאן במיוחד.

לסיכום

בית המשפט קיבל את העתירה של חברת תיאטראות ישראל הן בשל הצורך לצמצם את הפגיעה בחירות הפרט והן בשל הפרשנות של עיריית נתניה לחוק ההסמכה: מותר לקיים פעילות תרבותית בשבת והקרנת סרטים נכללת בקטגוריה זאת. לכן, לדעת בית המשפט, יש לאפשר הקרנה של סרטים גם בקולנוע ב"קניון השרון", שנמצא בלב העיר.

תיאטראות ישראל נגד עיריית נתניה בג"צ 5073/91 פ"ד מז (3) .192.


ביבליוגרפיה:
כותר: תיאטראות ישראל נגד עיריית נתניה
שם פרסום מקורי: אזרחות ודמוקרטיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2007
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. כתבה בלהה אלפרסון על פי: פסק הדין תיאטראות ישראל נגד עיריית נתניה בג"צ 5073/91 פ"ד מז (3) .192. מתוך האתר המרכז האקדמי למשפט עסקים פורטל זכויות האדם

 

 

הספרייה הווירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית