מאגר מידע
   
עזרה לעמוד הבית מאגר עזרה לעמוד הבית מאגר
עמוד הבית > חוק ומשפט > משפט ציבורי
עמוד הבית > מוסדות השלטון > הרשות השופטת


חוק יסוד: השפיטה | מחבר: עו"ד רן ד קמיל

המרכז המשפטי לילדים ולנוער

במדינה דמוקרטית יש בדרך כלל שלוש רשויות מרכזיות: המחוקקת, המבצעת והשופטת. בישראל, הרשות המחוקקת את החוקים – היא הכנסת, הרשות המבצעת את החוקים ודואגת שהחוקים יקוימו– היא הממשלה, והרשות השופטת - מערכת בתי המשפט. מכיוון שאלה הגופים המרכזיים והחשובים ביותר במדינה, הרי שהחוקים שקובעים כיצד הם יפעלו הם החוקים החשובים ביותר שנקראים "חוקי היסוד". חוקים אלה הם במעמד גבוה יותר מחוקים רגילים אחרים ולכן החוקים הרגילים חייבים להתאים להוראות שבחוקי היסוד. אחד מחוקי היסוד הוא חוק יסוד: השפיטה, שקובע את המבנה ואת אופן הפעולה של הרשות השופטת כלומר של בתי המשפט.

בתי המשפט מכריעים בסכסוכים ובמחלוקות בין אנשים פרטיים או חברות ועסקים, קובעים אם נאשמים הם חפים מפשע או שהם אשמים ומגיע להם עונש, ואפילו מחליטים אם הממשלה פועלת בהתאם לקבוע בחוק.

מי יכול לשפוט ?

החלק הראשון של חוק היסוד קובע לאלו בתי משפט יש סמכות לשפוט בישראל. חוק היסוד מעניק סמכות זו לבית המשפט העליון, לבתי המשפט המחוזיים, לבתי משפט השלום ולבתי הדין הדתיים. אפשר לקבוע בתי משפט מיוחדים אחרים, אבל רק בחוק של הכנסת (דוגמא לבית משפט כזה היא בית המשפט לענייני עבודה). ההוראה החשובה ביותר של פרק זה קובעת שבתי המשפט שופטים אך ורק לפי החוק. כלומר, איש לא יכול להגיד לשופט מה צריכה להיות תוצאת המשפט, והשופט מכריע רק לפי החוק. עוד נקבע שדיון בבית משפט הוא פומבי – כלומר, כל אדם רשאי לבוא ולצפות בדיון.

השופטים

הפרק השני בחוק קובע הוראות לגבי השופטים, במטרה להבטיח שמי שנבחר להיות שופט יהיה מתאים לכך, וכדי להבטיח ששאר הרשויות, ובמיוחד הממשלה שיש לה כוח רב, לא תוכלנה להשפיע על השופטים והם באמת ישפטו רק לפי החוק.

השופטים נבחרים בוועדה מיוחדת. נשיא המדינה ממנה את השופטים. שופט בישראל חייב להיות אזרח של מדינת ישראל, הוא מתחייב לשמור אמונים למדינה ולחוקיה ואסור לו לעבוד בעבודה אחרת בלא לקבל רשות. אי אפשר לפגוע במשכורת של שופט, ורק הוועדה שבוחרת את השופטים יכולה לפטר שופט.

בתי המשפט

הפרק השלישי קובע את המבנה ואת חלוקת העבודה בין בתי המשפט. בית המשפט העליון הוא בית המשפט החשוב ביותר בישראל, והוא נמצא בירושלים בירת ישראל. שאר בתי המשפט כפופים לבית המשפט העליון. אם אדם חושב שבית משפט החליט באופן לא צודק בעניינו הוא רשאי לערער על פסק הדין: מבית המשפט השלום מערערים לבית המשפט המחוזי. מבית המשפט המחוזי מערערים לבית המשפט העליון.


ביבליוגרפיה:
כותר: חוק יסוד: השפיטה
מחבר: ד קמיל, רן (עו"ד)
שם ספר: חוקי המשחק : זכותי לדעת את חובתי
עורכת הספר: אלוני-סדובניק, רוני
תאריך: 2007
הוצאה לאור : לשכת עורכי הדין בישראל
בעלי זכויות: המרכז המשפטי לילדים ולנוער
הערות: 1. הזכויות על האיורים שמורות לדניאל פוירשטיין.
2. בראש השער: המרכז המשפטי לילדים ולנוער.
הספרייה הווירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית